Brugerdemokratiet

I brugerbestyrelsen har idrætsanlæggets brugere mulighed for at deltage i drift og udvikling af idrætsanlægget i samarbejde med ledelsen.

I brugerbestyrelsen sidder repræsentanter for brugerne af anlægget, og leder og medarbejderrepræsentant deltager uden stemmeret.

Brugerbestyrelsen handler inden for rammerne af en indgået kontrakt og et fastlagt budget - brugerbestyrelsespuljen.

Brugerbestyrelsen fastsætter principperne for anlæggets profil og formulerer flerårige visioner for anlægget i samarbejde med teamledelsen, herunder mål for anlæggets drift. De høres vedrørende prioriteringen af idrætsanlæggets driftsbudget samt fordeling af aktivitetstimer på anlægget.

Der afholdes brugerbestyrelsesmøder min. 4 gange om året.